Gruvan i Korsnäs lades ner 1973 men det är något arbetarna lämnat efter sig, något ingen vill tala om, något kommunen valt att tysta ner.
Ett av kontoren står fortfarande orört. Ni har blivit beviljade 60 minuter för att lista ut vad det är som döljer sig i arkivet vid gruvkontoret.


Kaivos Korsnäsissa suljetiin 1973 mutta on jotain työläiset ovat jättäneet jälkeensä, jotain josta ei kukaan halunnut puhua, jotain jonka kunta halusi vaientaa.
Yksi konttoreista on edelleen kosken attomana. Teille on myönetty 60 minuuttia aikaa saada selville mitä kätkeytyy kaivoksen konttorissa.

Boxen – Fyndet från gruvgång 43

En stor svart box som man hittat i gruvgång 43 finns nu på Gruvkontoret. Ingen har ännu vågat se närmare på vad som egentligen finns i den. Vågar ni? Boka ”Boxen från gruvgång 43” separat eller tillsammans med ”Escape room” .


Önskas tid som inte finns i kalendern ber vi er ta kontakt med info@gruvkontoret.fi så ser vi om det går att öppna upp kontoret åt er.

Submit

Spelledare:

Marcus Nordmyr
Tel: 0505206180
Calle Eklund

Spelplanerare:

Jonny Björkström
Tel: 0504643339
Robot Workshop Finland